Muziekcollectief krijgt Strous Cultuurprijs

Op vrijdag 10 februari is onder grote belangstelling voor de eerste maal de Burgemeester Strous Cultuurprijs uitgereikt aan de Vereniging Muziekcollectief Voerendaal.
De jury, bestaande uit: Femke van Engelshoven: dansdocente/choreografe; Maud Eurlings: interieurarchitect; Wim Riksen: beeldend kunstenaar; Fred Piepers: musicus/muziekdocent en Ger Bertholet: theatermaker/schrijver/voordrachtskunstenaar, heeft met de toekenning van de prijs aan het Muziekcollectief haar openlijke waardering van en namens de gemeenschap uitgesproken. Daarnaast is de prijs bedoeld als stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan.
Naast het muziekcollectief waren Fanfare St.Cecilia uit Ubachsberg, Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia Voerendaal en de Stichting Orgelkring Voerendaal genomineerd. De vertegenwoordigers van deze verenigingen ontvingen eveneens een juryrapport.
Na het welkomstwoord door burgemeester Akkermans besteedde wethouders Bressers aandacht aan het belang van vrijwilligers voor de (culturele) verenigingen in Voerendaal. Een aantal bestuursleden van Voerendaalse verenigingen en vrijwilligersorganisaties gingen in op de vraag wat vrijwilligers van de gemeente mogen verwachten. Raadslid Hub Conjaerts ging als initiatiefnemer voor de cultuurprijs in op de vraag: ”wat is cultuur.”
De feestelijke omlijsting van het geheel werd verzorgd door een muzikale bijdrage van Jesse en David de Haas en een optreden van dansgroep Scoop. Daarnaast verraste Peter Crombach, als dorpsdichter, de aanwezigen met een poëtische schildering van de verschillende Voerendaalse kernen en buurten.
Oud-burgemeester Strous reikte de naar hem genoemde prijs: een beeld van Jef Wishaupt en de bijbehorende oorkonde persoonlijk uit